Zemědělské služby

Zemědělské služby naše společnost provozuje již více než 15 let. Od začátku se zabýváme kombajnovou sklizní a přepravou zemědělských komodit. Mezi naše služby patří také zpracování půdy dlátovými pluhy, setí obilovin, řepky, máku a dalších plodin. Nezabýváme se jen zemědělskými službami, ale provádíme také komunální služby, jako jsou práce manipulátorem, mulčování a další. Všechny tyto služby provádíme vlastní technikou.

Naše společnost se také zabývá zprostředkováním služeb našich partnerů.