Zemědělské služby

Zemědělské služby naše společnost provozuje již více než 15 let.

Od začátku se zabýváme sklizní a přepravou zemědělských komodit. Mezi naše služby patří také zpracování půdy, setí obilovin, řepky, máku, kukuřice a dalších plodin.

Nezabýváme se jen zemědělskými službami, ale provádíme také komunální služby, jako jsou práce manipulátorem, mulčování a další.

Všechny tyto služby provádíme vlastní technikou.

Naše společnost se také zabývá zprostředkováním služeb našich partnerů.